Identifikation

Identifikation

For at verificere vores kunders identitet, skal alle, der bor i Danmark, gennemføre en identitetskontrol med NemID.

Vi gennemfører identitetskontrol for at komme internetkriminalitet i forkøbet og for at kunne opretholde anonymitet til personer, der er anonyme i CPR-registret.

Første gang en kunde logger ind på vores selvbetjening, vil han eller hun blive bedt om at logge ind med NemID og sit DK Hostmaster-bruger-id og efterfølgende opgive CPR eller CVR-nummer.

Hvis man bor i Danmark, men ikke kan få NemID, skal man i første omgang kontakte vores kundeservice.

Er du eksisterende bruger og har allerede valideret dig tidligere, skal du stadig gennemgå identifikationsprocessen.

Læs hele proceduren for identifikation af nye registranter og hele proceduren for eksisterende registranter.

Adresse i udlandet

For nye registranter med adresse udenfor Danmark gælder, at vi kontrollerer kontaktoplysninger på baggrund af en risikobaseret vurdering af de oplysninger, som er oplyst i forbindelse med en ansøgning om et domænenavn. Ved vurderingen af oplysningerne tager vi stilling til, om kontaktoplysningerne kan være forkerte, og om der dermed er en risiko for, at ansøgningen om domænenavnet kan knyttes til internetkriminalitet.

En ny registrant kan således blive anmodet om at indsende dokumentation, der kan påvise korrekt adresse og identitet. For hele proceduren se her.

Vi sender anmodning om id-kontrol via vores samarbejdspartner Visma Addo.

DK Hostmaster gennemfører ligeledes rutinemæssige tjek af, om vores database er retvisende for eksisterende registranter med udenlandsk adresse. En eksisterende registrant med adresse uden for Danmark kan således også blive anmodet om at indsende dokumentation, der kan påvise korrekt adresse og identitet. For hele proceduren se her. Vi sender anmodning om dokumentation via vores samarbejdspartner Visma Addo.

Hvis du har adresse uden for Danmark, har DK Hostmaster ikke mulighed for at sammenholde dine oplysningerne med et udenlandsk register. Dette betyder, at du selv skal huske at opdatere navne- og adresseoplysninger i vores system.

Du vil heller ikke automatisk blive anonymiseret i vores offentligt tilgængelige whois-database, hvis du ønsker det. Hvis du vil anonymiseres, skal du fremvise dokumentation for, at du har opnået ret til navne- og adressebeskyttelse i henhold til lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

Alle skal valideres

turkis-design

sss

Alle bosat i Danmark skal gennemgå id-kontrol med NemID

Copyright 2016 All Rights Reserved.